Krunice i mostovi na zubnim implantima

Krunice i mostovi na zubnim implantima

Osnovna uloga zubnog implantata je da nadoknadi nedostajući zub. Suprastruktura je veza između implantata i krunice. Izrađuje se od titanijuma ili cirkonijum keramike. Suprastruktura se ušrafljuje u implantat, a na dio koji ostaje iznad implantata izrađuje se krunica. Suprastrukture se stavljaju u implantat nakon što je implantat srastao s kosti, kada pacijent dođe zbog protetskog dijela izrade nadoknade

Suprastrukture izrađene od cirkonijum keramike se često ugrađuju u implantate u prednjem dijelu vilice, jer daju prirodniji izgled novim krunicama. Svjetlost prirodnije i ljepše prosijava kroz krunicu na cirkonskoj suprastrukturi nego na titanijum suprastrukturi. Najčešće se koriste samo u prednjem dijelu vilice jer su zbog materijala i obrade i do dva puta skuplje od titanijumskih.

Krunice i mostovi na zubnim implantima
Krunice i mostovi na zubnim implantima
Krunice i mostovi na zubnim implantima