OPT

U početnom stadijumu stvaranja džepova, dovoljno je ukloniti zubni kamenac, mehanički obraditi džepove i isprati ih rastvorom antiseptika, te smiriti upalu, posle čega se smanjuje otok desni i dubina džepa.

Međutim, kada su defekti kosti veći, nekad do te mjere da su zubi rasklimani, radi se hirurška intervencija, prilikom koje se čiste defekti u kosti i uklanja bolesno tkivo. Da bi se potpomoglo stvaranje nove kosti koriste se razne zamjene za kost tzv. vještačke kosti, membrane i faktori rasta, koji omogućavaju obnavljanje razorenog tkiva, te učvršćivanje rasklimanih zuba

U liječenju parodontopatije ostvarujemo veliki uspjeh, a zbog ostvarene saradnje sa pacijentima, zadovoljstvo je najčešće obostrano. Naročito su zadovoljni pacijenti koji su došli u kasnim stadijumima bolesti, kada im je zbog klaćenja zuba predloženo vađenje i stavljanje totalnih proteza. Nakon terapije, oni zadržavaju svoje, učvršćene zube, koji obavljaju i funkcionalnu i estetsku ulogu.

Pacijentima objašnjavamo da svaki, i najmanji simptom koji primjete na desnima,npr. krvarenje desni, ne smiju da zanemare. lz tih razloga im savjetujemo da nam se odmah jave na pregled, kao i da dolaze na redovne kontrole.

OPT
OPT