Proteze sa atačmenima

Proteze sa atačmenima

Atečemeni su zapravo mehanički sklopovi iz dva dijela, od kojih se jedan nalazi na protezi , a drugi u specijalno izrađenim krunicama na preostalim zubima. Spajanjem ova dva dijela u ustima, ovakav kombinovan rad daje sklop jedinstvene cjeline.

Takođe ,ono što je jako bitno, a što je definisano atečmenima, je da proteza ima samo jedan put unošenja i iznošenja iz usta, što čuva preostale zube od dodatnih naprezanja kojim su izloženi zubi kod proteza sa kukicama.

Proteze sa atačmenima
Proteze sa atačmenima
Proteze sa atačmenima